Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. 7011 2020, www.tryg.dk. Forsikringen dækker formidling af ejendomme i Danmark.
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Parkhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf. 3529 1000, www.erhvervsstyrelsen.dk